Podemos colaborar cos nosos clientes na medida das súas necesidades:

  • Proxecto de desenvolvemento completo dun produto con supervisión da empresa. Nesta modalidade, a maior parte das tarefas son realizadas polo equipo da APLTA; a empresa supervisa e orienta os traballos, e participa activamente nalgunhas fases do proxecto: definición de obxectivos, planificación dos traballos, establecemento de requisitos e condicionantes, e posta en marcha dos desenvolvementos en planta industrial.
  • Colaboración no desenvolvemento de proxectos I+D e innovación, prestando apoio en determinadas fases: posta a punto da tecnoloxía de produción mediante ensaios en planta piloto, estudos de preferencia mediante análise sensorial, caracterización de propiedades físicas…
  • Servizos tecnolóxicos en planta piloto: pomos á súa disposición as nosas instalacións.
Instalaciones APLTA 2
Procesos con leche de burra

Outros servizos que podemos ofrecer nesta área son:

  • Optimización dos rendementos do seu proceso produtivo.
  • Modificación de equipos e procesos.
  • Deseño de novas liñas de produción.
  • Deseño e seguimento de protocolos de autocontrol.