A APLTA conta cunha área específica de control analítico que presta servizos de análises tanto aos proxectos de I+D e innovación que desenvolvemos para os nosos clientes como directamente a estes, cubrindo as súas necesidades concretas.

Traballamos coas normas técnicas oficiais (UNE, EN, ISO) e estamos preparados para responder a novas necesidades analíticas pondo a punto metodoloxías dentro do noso laboratorio ou a través da RIAIDT (Rede de Infraestruturas de Apoio á Investigación e ao Desenvolvemento Tecnolóxico) da Universidade de Santiago de Compostela.

Os laboratorios da APLTA estrutúranse en tres áreas analíticas: