Productos fermentados

Esta sección dispón dos útiles necesarios para elaborar leites fermentados. A partir de leite pasteurizado-homoxeneizado e con ingredientes incorporados, pódese levar a cabo o procesamento para obter:

  • produtos sólidos (de fermentación en envase).
  • semisólidos (fermentación en tanque e posterior envasado).
  • líquidos (fermentación en tanque y posterior tratamento mecánico).