Recepción

Recepción

O leite chega en transporte refrixerado ás instalacións. No peirao de descarga, o camión cisterna conéctase cunha mangueira á liña de recepción e o leite cru é bombeado, de forma totalmente automatizada, aos tanques de almacenamento.

Precedendo á bomba de impulsión, existe un filtro que recolle as partículas máis grosas. Así mesmo, a liña dispón dun desaireador onde se elimina parcialmente o aire que contén leite cru e y aquel que se poida incorporar durante el proceso de transvasamento.

A continuación realízase o proceso de termización, desnatado e hixienización do leite, que queda listo para continuar co seu procesamento.